kim ngạch nhập khẩu

16:10, 21/01/2021

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan về tình hình xuất nhập khẩu trong năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4%. Xuất khẩu tăng thêm 18,39 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 19,95 tỷ USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia