làm việc từ xa

21:15, 12/09/2022

Trong bối cảnh các khái niệm công việc tiếp tục thay đổi, trải nghiệm nhân viên đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó các doanh nghiệp cần tập trung vào trải nghiệm của nhân viên và không chỉ coi đây là một trào lưu "sáng nở tối tàn" rồi cho nó vào quên lãng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia