lienvietpostbank

Hôm nay lúc 14:10

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã: LPB) vừa được trao tặng 5 giải thưởng lớn về kinh doanh Thẻ quốc tế. Đặc biệt là giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số chi tiêu thẻ tín dụng năm 2021 và Ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng doanh số Thẻ tín dụng năm 2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia