LienVietPostBank sẽ chia cổ tức 15%

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank vừa có Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Đồng thời, LienVietPostBank chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2022. Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng từ mức 15.035 tỷ đồng lên 20.291 tỷ đồng, tương đương mức tăng 35%.

Cụ thể, LienVietPostBank dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Với hơn 1,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính ngân hàng này sẽ phát hành thêm hơn 225,5 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức lần này.

LienVietPostBank
Kết thúc quý II/2022, ngân hàng này cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 3.588 tỷ đồng

LienVietPostBank cũng lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng số lượng chào bán dự kiến là 300 triệu cổ phần.

Như vậy, nếu được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ mức 15.035 tỷ đồng lên 20.291 tỷ đồng, tương đương mức tăng 35%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 và 2023.

Theo báo cáo tài chính, đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 300,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 226,9 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 8,6%; tiền gửi khách hàng tăng 3%, lên 185,8 nghìn tỷ đồng, và phát hành giấy tờ có giá tăng 5,7%, lên hơn 38,8 nghìn tỷ đồng.

LienVietPostBank đang có tổng nợ xấu nội bảng là 3.183 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay của ngân hàng ở mức 1,4%, nhích nhẹ so với mức 1,37% hồi đầu năm.

Kết thúc quý II/2022, ngân hàng này cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 3.588 tỷ đồng, tăng 76,1% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Như vậy, LienVietPostBank đã hoàn thành gần 75% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Có thể bạn quan tâm