lợi nhuận ngân hàng

07:30, 22/04/2022

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2022 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong đạt 1.623 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ hoạt động dịch vụ quý 1 của TPBank tăng tới 81% so với cùng kỳ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia