lợi nhuận ngân hàng

14:01, 25/10/2022

Lợi nhuận quý 3 của Ngân hàng Bản Việt đạt hơn 68 tỷ, tăng 42% so với cùng kỳ, nâng lợi nhuận lũy kế 9 tháng lên hơn 423 tỷ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch của cả năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia