lợi nhuận trước thuế

14:15, 31/10/2022

Quý III/2022, Ngân hàng VietinBank báo lãi trước thuế 4.156 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm ngân hàng này lãi trước thuế 15.764 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia