Nam Phi

07:45, 31/08/2022

Walmart Inc đã đưa ra đề nghị trị giá 6,4 tỷ rand (377,6 triệu USD) cho 47% cổ phần còn lại taị nhà bán lẻ Massmart của Nam Phi mà họ chưa sở hữu, định giá nó ở mức cao hơn 50%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia