Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

07:25, 29/04/2021

Báo cáo thường niên Triển vọng phát triển châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo đến tháng 12/2021 tăng trưởng của Việt Nam là 6,1% và đến tháng 4/2022 là 7%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia