Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

07:10, 09/08/2022

Nếu việc trả cổ tức diễn ra thành công, vốn điều lệ của MB dự kiến tăng từ 37.783 tỷ đồng lên 45.339 tỷ đồng, vượt qua VPBank (vốn điều lệ 45.056 tỷ đồng) để trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao thứ 4 thị trường.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia