nguồn gốc của dịch bệnh Covid-19

14:16, 08/06/2021

Một báo cáo của Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, Mỹ về nguồn gốc của Covid-19 đã kết luận rằng giả thuyết về việc virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc là có cơ sở tin cậy và đáng được điều tra thêm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia