nhập khẩu xe

10:46, 20/07/2022

Bên cạnh việc yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo phương án giảm thuế xăng dầu thì Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương hủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động, tích cực theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường xăng dầu để đảm bảo ổn định thị trường.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia