Các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu sẽ vào "tằm ngắm" thanh kiểm tra

Bên cạnh việc yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo phương án giảm thuế xăng dầu thì Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương hủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động, tích cực theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường xăng dầu để đảm bảo ổn định thị trường.
Các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu sẽ vào "tằm ngắm" thanh kiểm tra

Đặc biệt, bộ này phải kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ nâng giá.

Điều hành xăng đầu chủ động, kịp thời, hiệu quả; tìm kiếm các nguồn cung xăng dầu có giá ưu đãi hơn; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất xăng dầu để bảo đảm sản xuất, nguồn cung và dự trữ xăng dầu trong nước, bình ổn giá cả; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để tạo đồng thuận xã hội.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hỗ trợ hiệp hội, doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do để mở rộng, tìm kiếm thị trường mới; tăng cường quản lý nhập khẩu, bảo đảm cán cân thương mại hài hòa, bền vững.

Hiện, việc giảm giá xăng dầu trong nước đang là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. 

Có thể bạn quan tâm