nới room tín dụng

10:05, 16/07/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chính thức chấp thuận cho một số ngân hàng được nới room tín dụng khi điều kiện dịch bệnh được khống chế trên toàn cầu, nền kinh tế cần nhiều vốn hơn cho phục hồi và tăng trưởng,

Sacombank sắp “hết cửa” cho vay?
14:49, 22/06/2020
Tuệ Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia