nới room tín dụng

15:15, 31/12/2022

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có kiến nghị NHNN phân bổ room tín dụng ngay từ đầu năm để các ngân hàng có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh năm.

VDSC kỳ vọng NHNN nới room lên 16%
10:25, 01/09/2022
Ngọc Bích
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia