Kiến nghị phân bổ room tín dụng ngay từ đầu năm cho các ngân hàng

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có kiến nghị NHNN phân bổ room tín dụng ngay từ đầu năm để các ngân hàng có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh năm.

Theo VNBA, việc phân bổ chỉ tiêu - room tín dụng ngay từ đầu năm là để các ngân hàng xây dựng kế hoạch kinh doanh thông qua đại hội cổ đông vào tháng 4 hàng năm. Đồng thời, NHNN có thể xem xét điều chỉnh một số quy định về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn theo Thông tư 22/2019.

Bên cạnh đó, Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động ngân hàng số, xác thực khách hàng điện tử - eKYC, cho vay theo phương thức điện tử, theo đó việc phê duyệt tín dụng thông qua các hệ thống phần mềm, số hóa, dưới các hình thức giao dịch điện tử sau khi luật giao dịch điện tử được thông qua khẩn trương sửa đổi bổ sung Luật các TCTD theo hướng tăng tính tự chủ cho các TCTD, phù hợp hơn với chuẩn mực, thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động hiện nay của các TCTD.

Ngoài ra, bổ sung thêm một chương về nợ xấu và xử lý tài sản đảm bảo nói chung và tài sản đảm bảo nợ xấu nói riêng và sớm trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua đúng thời điểm Nghị quyết 42 hết hiệu lực.

room tín dụng

Ngoài ra, hiệp hội này cũng cho rằng, cũng kiến nghị thêm một số vấn đề:

Đề nghị Chính phủ trình Quốc hội tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) để đảm bảo đáp ứng hệ số K theo quy định vì hiện nay với số vốn điều lệ của Agribank đã sát với ngưỡng cho phép nếu không tăng vốn điều lệ sẽ hạn chế cả hoạt động huy động vốn lẫn cho vay.

Cần chỉ đạo các bộ, ngành sớm sửa đổi luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Giao dịch điện tử… nhằm tạo cơ chế pháp lý thống nhất, đồng bộ, giúp các TCTD cho vay an toàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, phát triển sản xuất, kinh doanh.

VNBA đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh phù hợp với thực tiễn để thị trường vốn hoạt động ổn định; đẩy mạnh đầu tư công, thực hiện hài hòa chính sách tiền tệ và tài khóa để hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn, tránh để thị trường tiền tệ phải chịu áp lực về ngắn hạn cũng như vốn trung và dài hạn trong bối cảnh đến tháng 10.2023 phải đưa tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho trung dài hạn về tỷ lệ 30%...

Có thể bạn quan tâm