nông nghiệp công nghệ cao

14:24, 16/12/2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia