PetroVietnam

13:36, 28/10/2020

AES Corp sẽ ký một thoả thuận với PetroVietnam Gas để phát triển một nhà máy nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) trị giá 2,8 tỷ USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia