Doanh thu của PVN ước tăng 41 – 43%, đạt khoảng 900.000 tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam (PVN) đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu trước 4 tháng, ước tính doanh thu của PVN cả năm 2022 đạt khoảng 900.000 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) Lê Mạnh Hùng cho biết tính tới ngày 27/11, khai thác dầu trong nước đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 18 ngày. Từ khai thác dầu trong nước đã góp phần quan trọng để tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm khai thác dầu thô trước 2 tháng 11 ngày.

Đây là mốc về đích sớm nhất của Petrovietnam kể từ năm 2015 đến nay trước tình hình hệ số suy giảm sản lượng dầu trong nước giai đoạn 2016 - 2020 ở mức là 11%/năm, năm 2021 là 5,7%.

Khai thác dầu thô dự kiến cả năm đạt 10,81 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch năm, tiệm cận mức thực hiện năm 2021. Sản xuất xăng dầu (không gồm Lọc hoá dầu Nghi Sơn) dự kiến cả năm đạt trên 6,7 triệu tấn, vượt 9% kế hoạch năm, tăng 5% so với thực hiện năm 2021. Sản xuất đạm dự kiến cả năm đạt 1,88 triệu tấn, vượt 17% kế hoạch năm và tăng 11% so với thực hiện năm 2021.

doanh thu của PVN
Doanh thu cả năm 2022 của PVN ước đạt khoảng 900.000 tỷ đồng.

Tổng doanh thu của PVN hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng, ước cả năm 2022 đạt khoảng 900.000 tỷ đồng, tăng 41 - 43% so với năm 2021. Đóng góp cho ngân sách nhà nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 6 tháng, đạt khoảng 140.000 - 145.000 tỷ đồng, vượt 75.400 - 80.400 tỷ đồng so kế hoạch năm và tăng 24-30% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn hoàn thành sớm kế hoạch cả năm và tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ 2021 song người đứng đầu PVN không tiết lộ con số cụ thể.

Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm công tác đầu tư phát triển mỏ đưa vào khai thác, về đích sớm so với kế hoạch được giao và dự kiến sẽ đưa công trình giàn RB-1 vào khai thác từ cuối tháng 11, đầu tháng 12 nâng tổng số là 5 mỏ/công trình dầu khí mới vào khai thác, nhiều hơn một công trình so với kế hoạch đăng ký của tập đoàn; đưa vào vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 từ tháng 5/2022.

Bên cạnh đó, ngày 16/11 vừa qua, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã vận hành nâng công suất tổ máy số 1 chạy thử ở mức tải 603 MW, vượt công suất phát điện tối đa theo thiết kế.

Có thể bạn quan tâm