PGbank

15:25, 30/05/2022

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một loạt tồn tại, bất cập tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính về việc cấp tín dụng, phân loại nợ, đầu tư kém hiệu quả,...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia