phát hành cổ phiếu thưởng

14:05, 10/09/2022

Elcom sẽ chào bán 11,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá 11.500 đồng/cp và phát hành 7,6 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 15%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia