CNG Việt Nam chốt trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 50%

CNG Việt Nam vừa có thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 50%...
CNG Việt Nam
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Theo thông tin công bố, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu vào ngày 14/7.

Việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% tương đương mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu CNG sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngoài ra, CNG còn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2023 với tỷ lệ 30%, tương đương người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Như vậy, với hơn 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành CNG dự kiến sẽ phát hành 8,1 triệu cổ phiếu và chi ra 54 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Hiện tại, Tổng Công ty Khí Việt Nam đang là cổ đông lớn nhất của công ty với số tiền 151 tỷ chiếm tỷ lệ 56%.

Về kết quả hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm, CNG ghi nhận doanh thu đạt hơn 739 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 29 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng, lần lượt giảm 35% và 36% so với cùng kỳ năm 2022. 

Trong năm 2023, doanh nghiệp này lên kế hoạch kinh doanh đi lùi với doanh thu 3,458 tỷ đồng giảm 17% và lãi sau thuế hơn 85 tỷ đồng giảm 33% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, sau quý 1/2023 CNG đã thực hiện được 27% mục tiêu lợi nhuận.

CNG Việt Nam
Diễn biến thị giá cổ phiếu CNG trong thời gian gần đây

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6, cổ phiếu CNG đang ghi nhận ở mức 35.500 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa trên thị trường đạt 945 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm