OCB phát hành gần 413 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ

Ngân hàng OCB sẽ tăng thêm hơn 4.127 tỷ đồng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
OCB phát hành gần 413 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa thông qua việc khiển trai tăng vốn điều lệ năm 2022.

Theo đó, OCB sẽ tăng thêm hơn 4.127 tỷ đồng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành là 30%, số lượng cổ phiếu sẽ phát hành là gần 413 triệu đơn vị.

Nguồn vốn sử dụng lấy từ vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021, xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ cộng dồn phát sinh sẽ được uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

Phương án này sẽ được thực hiện sau khi OCB hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, ngân hàng này sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP và 882.341 cổ phiếu cho Ngân hàng Aozora (Nhật Bản).

Sau khi hoàn tất tất cả đợt phát hành nêu trên, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ hơn 13.698 tỷ đồng lên hơn 17.884 tỷ đồng.

Tính từ năm 2015 đến nay, OCB đã tăng vốn điều lệ gấp 3,9 lần, từ mức 3.547 tỷ đồng lên mức 13.699 tỷ đồng như ở thời điểm hiện tại. Việc tăng vốn điều lệ được ngân hàng này tiến hành đều đặn qua mỗi năm. Trong đó năm 2022 sẽ có mức tăng vốn mạnh nhất với hơn 4.100 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 3.371 tỷ đồng, tăng 20% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động ngoài lãi không đem lại kết quả khả quan khi chỉ có duy nhất hoạt động dịch vụ có lãi thuần hơn 359 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Hoạt đông mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt lỗ 20,8 tỷ đồng và 167 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi lần lượt gần 69 tỷ đồng và hơn 758 tỷ đồng.

Trừ đi các loại chi phí, OCB báo lãi trước thuế giảm 34,6%, đạt hơn 1.739 tỷ đồng.

Cổ phiếu OCB đóng cửa phiên 19/8 ở mức giá 17.950 đồng/cổ phiếu. Giá vị vốn hoá thị trường ước tính hơn 24.500 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm