“Vua tôm” Minh Phú (PMC) sắp phát hành gần 200 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%

Sau khi phát hành gần 200 triệu cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú sẽ tăng gấp đôi từ hơn 1.999 tỷ đồng lên hơn 3.998 tỷ đồng.
“Vua tôm” Minh Phú (PMC) sắp phát hành gần 200 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Minh Phú sẽ phát hành gần 200 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, mỗi quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Minh Phú sẽ tăng gấp đôi từ hơn 1.999 tỷ đồng lên hơn 3.998 tỷ đồng.

Minh Phú đã trải qua nhiều lần tăng vốn kể từ khi thành lập. Vào năm 2018, sau khi trở lại sàn chứng khoán, Minh Phú đã tăng vốn gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 2.000 tỷ đồng vào năm 2019.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý II của Minh Phú đạt hơn 4.491 tỷ đông, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn tăng chậm hơn ở mức 32%, làm lãi gộp của công ty tăng mạnh 59% lên hơn 892 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các loại chi phí của Minh Phú trong quý II đều ghi nhận mức tăng bằng lần so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính tăng gấp 6,8 lần, chi phí bán hàng tăng gấp 2,5 lần, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 2,35 lần.

Chốt quý, Minh Phú báo lãi sau thuế hơn 150 tỷ đồng, giảm mạnh 40% so với cùng kỳ năm 2021.

6 tháng đầu năm 2022 doanh thu Thuỷ sản Minh Phú đạt 8.730 tỷ đồng, tăng 43% so với nửa đầu năm ngoái. Còn lợi nhuận sau thuế ngược lại giảm 12,6% về mức 241 tỷ đồng chủ yếu do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh trong khi giá vốn giảm sâu. Nguyên nhân chủ yếu do tăng chi phí tài chính khác, chi phí dịch vụ mua ngoài, và các chi phí khác.

Năm 2022, MPC lên kế hoạch doanh thu 21.018 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.373 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 109% so với thực hiện năm 2021. Đơn vị này cũng kỳ vọng lượng xuất khẩu đạt 64.600 tấn, tương ứng với giá trị xuất khẩu mục tiêu khoảng 796 triệu USD. Mức cổ tức dự kiến cho năm nay là 50% - 70%.

Như vậy so với kế hoạch đề ra, công ty đã mới chỉ hoàn thành 20% mục tiêu lợi nhuận.

Có thể bạn quan tâm