Phát triển bền vững

07:20, 12/07/2021

Doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức của đại dịch Covid-19, đặc biệt là trong làn sóng bùng phát lần 4 với mức độ “sát thương” mạnh mẽ hơn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia