sai phạm đất đai

09:05, 21/08/2021

UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2675/UBND-ĐT gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia