Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra thiếu sót, vi phạm liên quan đến đất đai

UBND tỉnh Kiên Giang, các sở, ngành, UBND cấp huyện còn một số hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, môi trường.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra thiếu sót, vi phạm liên quan đến đất đai

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2017.

Buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm hàng loạt về đất đai

Cơ quan thanh tra phát hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và các đơn vị hành chính cấp huyện chưa kịp thời, chậm so với quy định. Thời kỳ 2011 - 2014, 145/145 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết. Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất ở Kiên Giang

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6-2018, UBND huyện Phú Quốc và UBND các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng.

TTCP chỉ rõ việc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc đã buông lỏng quản lý, dẫn tới tình trạng các hộ dân lấn chiếm đất rừng diễn ra trong một thời gian dài nhưng chậm được ngăn chặn xử lý.

Từ việc buông lỏng quản lý nêu trên, có một số hộ dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn với diện tích dã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Mặt khác, việc UBND tỉnh Kiên Giang không giao cho chủ rừng hoặc đơn vị có chức năng khai thác để khai thác tận thu gỗ rừng tại dự án Khu du lịch Bãi Dài do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư là vi phạm pháp luật.

Mặc dù hiện nay, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức phân loại, định giá số lượng gỗ và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 16 tỷ đồng tiền tận thu gỗ, song Thanh tra Chính phủ vẫn cảnh báo nguy cơ thất thoát hơn 12.930 m3 gỗ.

Theo kết luận của cơ quan thanh tra, trong giai đoạn từ tháng 1-2016 đến 31-12-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt không đúng thẩm quyền đơn giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 16 dự án, là vi phạm quy định của luật Đất đai.

Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang xác định sai giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, phải truy thu về ngân sách nhà nước số tiền hơn 17 tỷ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận ưu đãi cho Công ty TNHH Ngôi Sao, chủ đầu tư khu du lịch sinh thái Ngôi Sao không đúng quy định pháp luật, phải truy thu cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang giảm 50% tiền sử dụng đất đối với một số chủ đầu tư chưa đúng quy định, phải thu hồi số tiền hơn 255 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang kiểm điểm trách nhiệm

Đặc biệt, TTCP cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011 - 2017 chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm chính đối với vi phạm, thiếu sót tại kết luận thanh tra.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có liên quan kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, vi phạm nêu trên. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư.

Chủ tịch tỉnh cần chỉ đạo thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến đất rừng thuộc Vườn Quốc gia và Rừng phòng hộ Phú Quốc; xử lý kiên quyết các công trình trên đất nông nghiệp và thanh tra công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án ở Phú Quốc trong đó có khu du lịch sinh thái Bãi Khem do Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra đề nghị tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan việc chậm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản của Công ty xi măng Hà Tiên 1 và Công ty TNHH Siam City.

Có thể bạn quan tâm