SCG

21:16, 07/06/2022

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6, TP. Vũng Tàu cùng Tập đoàn SCG và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) đã tổ chức chương trình mở rộng “Dự án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn dân cư hướng tới nền kinh tế tuần hoàn" ở xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia