SCG

16:04, 26/06/2021

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (SOVI), thành viên của SCGP đã trao tặng các sáng kiến thiết thực cho Mặt trận Tổ Quốc TP. Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ công tác phòng và chống dịch tại các cơ quan hành chính và cơ sở y tế tại địa phương.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia