SK Group

11:26, 06/04/2021

Masan Group và SK Group công bố thỏa thuận SK mua lại 16,26% cổ phần VinCommerce với tổng giá trị 410 triệu USD. Với thoả thuận này, VinCommerce được định giá 2,5 tỷ USD cho 100% vốn chủ sở hữu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia