Sở Xây dựng TP.HCM

08:00, 27/10/2022

Mới đây, Sở Xây dựng Tp.HCM đã thành lập hai tổ công tác để tiến hành kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp luật của 61 sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia