sốt giá đất nền

07:38, 28/02/2022

Những khu vực đang có hiện tượng sốt, hầu hết đều đang nóng giả tạo, phần lớn hệ thống đều có dàn dựng kịch bản, tạo ra sự nóng sốt giả để đẩy giá lên, lôi kéo nhà đầu tư vào ma trận bày sẵn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia