tài chính

Hôm qua, lúc 14:52

Mặc dù đã chiếm hơn 21% tổng dư nợ của nền kinh tế, nhưng các doanh nghiệp bất động sản vẫn mong muốn được vay nhiều hơn. Đồng thời, họ cũng đưa ra các đề xuất khác như được tiếp cận vốn thấp, giãn nợ trong vòng 24-36 tháng...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia