Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Thứ hai lúc 14:15

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam (PVN) đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu trước 4 tháng, ước tính doanh thu của PVN cả năm 2022 đạt khoảng 900.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia