Tập đoàn SAP

20:28, 05/06/2021

Tại hội nghị toàn cầu SAPPHIRE NOW, SAP SE đã công bố tầm nhìn với mục tiêu phát triển các cộng đồng doanh nghiệp mới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia