thanh hoá

22:45, 07/03/2023

Công ty MM Mega Market Việt Nam (MM Mega Market) vừa chính thức khai trương MM Depot Thanh Hoá – trung tâm giao hàng thứ 7 của MM Mega Market trên toàn quốc, phục vụ cho khách hàng chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực HORECA (Hotel – Restaurant – Catering/ Cafe/ Canteen) tại Thanh Hoá.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia