Thanh Hóa tạm dừng dự án cụm công nghiệp 140 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã đưa ra quyết định tạm dừng thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn.
Cụm công nghiệp Hoàng Sơn
Thanh Hóa tạm dừng dự án Cụm công nghiệp Hoàng Sơn

Theo tỉnh Thanh Hóa, do vị trí Cụm công nghiệp Hoàng Sơn nằm trong phạm vi, ranh giới khu vực dự kiến Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2022 - 2032; nhiệm vụ quy hoạch đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, UBND tỉnh đã phê duyệt.

Sau khi Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tỉnh Thanh Hóa giao Sở Công Thương tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Được biết, cụm công nghiệp Hoàng Sơn được thành lập vào tháng 05/2020, có diện tích 23 ha. Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư và Xây dựng 36. Tổng vốn đầu tư khoảng 140 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp 21 tỷ; vốn vay, vốn hỗ trợ khác 119 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm