thanh toán số

16:55, 28/07/2022

Ngày 11/5 được chọn là “Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng” bởi đây là ngày Thống đốc NHNN, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Ngân hàng ký ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định 810/QĐ-NHNN).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia