thanh tra chính phủ

08:02, 14/06/2021

TPCP vừa ban hành Kết luận số 757/KL-TTCP về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với KCN, khu đô thị; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục khác của TP. HCM.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia