thị trường ngoại hối

10:10, 24/05/2022

Kho bạc Nhà nước thông báo thực hiện giao dịch mua ngoại tệ giao ngay đợt ba trong năm 2022 với khối lượng 200 triệu USD với các ngân hàng thương mại trong tuần 9/5-13/5.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia