tiền ảo

09:48, 02/06/2021

Các đồng tiền kỹ thuật số như bitcoin và ethereum, với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ USD, là một cách để giới đầu tư giấu thu nhập của mình khỏi các cơ quan thuế Hoa Kỳ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia