tiếp viên hàng không

10:24, 10/09/2021

Đây là kế hoạch tổ chức các đường bay nội địa trong điều kiện một số địa phương đã có kết quả khả quan trong phòng chống dịch sau khi khi điều chỉnh các biện pháp giãn cách xã hội.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia