tỉnh Bắc Giang

07:40, 30/11/2022

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam đến năm 2040.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia