tỉnh Bắc Giang

12:39, 03/03/2023

Theo Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, tại thành phố Bắc Giang và huyện Lạng Giang sẽ tổ chức đấu giá 195 lô đất có tổng diện tích hơn 21.000 m2, với tổng giá khởi điểm là hơn 263,5 tỷ đồng…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia