Chủ tịch Bắc Giang yêu cầu siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản

UBND tỉnh Bắc Giang mới có công văn gửi các Sở TN&MT, Tư pháp, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố… về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Công văn số 5183/VPCP-CN ngày 13/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2021; Báo cáo số 68/BC-BTNMT ngày 28/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nghiêm túc rút kinh nghiệm do chậm trễ trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn của UBND tỉnh Bắc Giang
Công văn của UBND tỉnh Bắc Giang

Đây là chỉ thị của Thủ tướng về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ rõ nhiệm vụ tham mưu này đã giao Sở TN&MT thực hiện tại Công văn số 2304/UBND-KTN ngày 24/5/2022 - thời hạn đến ngày 15/6/2022; tiếp tục cho gia hạn đến ngày 15/7/2022 tại Công văn số 2975/UBND-KTN ngày 28/6/2022. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở TN&MT tập trung, khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên, xong trước ngày 15/9/2022.

Sau thời hạn này, nếu không thực hiện, Giám đốc Sở TN&MT phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Công văn của UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải tổ chức ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép.

Các cơ quan trên phải công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu phòng, đơn vị, chính quyền cấp xã có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, qua để nâng cao nhận thức, khuyến khích nhân dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cùng đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn yêu cầu Sở TN&MT tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép trên địa bản tỉnh nhưng chưa thực hiện lắp đặt trạm cân theo quy định của pháp luật; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/8/2022.

Cơ quan này phải chủ động báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kiểm điểm trách nhiệm, phê bình người đứng đầu địa phương (cấp huyện, cấp xã) để xảy ra vi phạm (sai phép, trái phép) về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn (nhất là tại các mỏ đất đắp nền, khu vực thi công cắt tầng, hạ độ cao) mà không tổ chức ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan cấp trên theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Giang được yêu cầu xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải tập trung tại các mỏ đất nền, công trình xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Trước mắt, yêu cầu thành lập ngay chuyên án và tổ chức điều tra, truy bắt, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép thời gian gần đây trên tuyến sông Soi thuộc địa bàn thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, trên tuyến sông Thương thuộc địa bàn các xã Liên Chung, Hợp Đức, huyện Tân Yên và xã Dương Đức, Mỹ Hà, huyện Lạng Giang. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/9/2022.

Công an tỉnh Bắc Giang phải chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở hàng hóa vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ cho phép, trong đó tập trung tại các mỏ đất đắp nền, công trình xây dựng. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Có thể bạn quan tâm