tỉnh Thanh Hóa

15:00, 26/02/2022

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định 692/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia