tỉnh Thanh Hóa

19:06, 07/11/2022

Tỉnh Thanh Hoá vừa thành lập 2 cụm công nghiệp gồm Cụm công nghiệp Thạch Bình, huyện Thạch Thành với tổng mức đầu tư 490 tỷ đồng và Cụm công nghiệp số 2 Vạn Hà huyện Thiệu Hóa Hóa với tổng mức đầu tư 189 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia