Thanh Hoá mời gọi đầu tư khu dân cư gần 700 tỷ đồng tại huyện Thọ Xuân

Dự án Khu dân cư mới phía Tây Bắc được thực hiện tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân với quy mô khoảng 10,88 ha.
Thanh Hoá mời gọi đầu tư khu dân cư gần 700 tỷ đồng tại huyện Thọ Xuân

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân.

Tổng diện tích đất thực hiện dự án khoảng 10,88 ha. Hiện trạng của Dự án là đất dân cư, đất trồng lúa, đất giao thông, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và đất bằng chưa sử dụng.

Tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 676,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 20,59 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội, nhà ở và các công trình khác thuộc dự án phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở và nhu cầu khác cho người dân trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo quy định, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải sử dụng tối thiểu là 136 tỷ đồng; vốn do nhà đầu tư huy động từ các nguồn hợp pháp khác tối đa khoảng 540,712 đồng.

Thời hạn đầu tư dự án Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè huyện Thọ Xuân không quá 4 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Về tiến độ, năm thứ nhất sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Năm thứ hai và thứ ba sẽ tổ chức thi công hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội, công trình nhà ở và các công trình khác thuộc dự án.

Năm thứ 4 sẽ khai thác, kinh doanh dự án, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho nhà nước,... và quyết toán dự án theo quy định.

Dự kiến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án nộp ngân sách nhà nước là hơn 58,5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm