tỉnh Thừa Thiên - Huế

18:57, 02/12/2021

Ngày 1/1/2022, khu phố đêm quanh Hoàng Thành Huế sẽ được khai trương nhằm phục vụ người dân và du khách.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia