Tổng cục Quản lý thị trường

16:15, 17/01/2023

Việc giám sát toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia