Trái phiếu bất động sản

08:52, 28/02/2020

Năm 2019 các DN bất động sản đã phát hành 106.500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất bình quân lãi suất bình quân 10,3%/năm, nhưng cũng có một số DN có lãi suất 12 - 14%/năm. Riêng Công ty Hồng Hoàng có lãi suất trái phiếu 20%/năm chỉ là trường hợp cá biệt.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia