Trung tâm lưu ký chứng khoán

14:20, 12/01/2020

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 7 triệu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động từ PYN Elite Fund cho Arisaig Asia Consumer Fund.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia