Chứng khoán SSI bị khiển trách vì 4 lần sửa lỗi giao dịch

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa ra quyết định khiển trách đối với Chứng khoán SSI…
Chứng khoán SSI

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa ra quyết định khiển trách Chứng khoán SSI với lý do trong tháng 2/2023, công ty đã có 4 lần sửa lỗi giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam yêu cầu Chứng khoán SSI tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Không chỉ có riêng Chứng khoán SSI vi phạm về sửa lỗi giao dịch. Cùng ngày này, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng phải ra quyết định khẩu trách tương tự với Chứng khoán Maybank cũng do vi phạm 4 lần sửa lỗi giao dịch. 

Cả hai quyết định khiển trách này được ban hành ngày 11/1/2023.

Việc các công ty chứng khoán vi phạm về sửa lỗi giao dịch không phải điều hiếm thấy. Hồi tháng 12/2022, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng đã phải ra quyết định khiến trách đối với Chứng khoán HSC do vi phạm tới 12 lần sửa lỗi giao dịch và Chứng khoán Shinhan Việt Nam với 4 lần sửa lỗi giao dịch.

Thậm chí, đây cũng không phải lần đầu tiên Chứng khoán SSI bị khiển trách. Trong năm 2022, Chứng khoán SSI cũng từng bị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam khiển trách với lỗi tương tự. Ngoài ra còn có các công ty chứng khoán có danh tiếng trên thị trường như Chứng khoán VNDirect, Chứng khoán, Chứng khoán BSC, Chứng khoán TBSC…

Một diễn biến khác liên quan đến Chứng khoán SSI, cách đây khoảng 1 tháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Duy Hưng đã đăng ký mua 500.000 cổ phiếu SSI với giá 10.000 đồng/cp, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 10,67 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,711%.

Ông Hưng đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Với kế hoạch này, Chứng khoán SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP. Giá phát hành cổ phiếu là 10.000 đồng/cp, thấp hơn gần một nửa so với giá giao dịch của SSI trên thị trường hiện nay (19.100 đồng). Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 14-28/2/2023. Cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Chứng khoán SSI là công ty khá thường xuyên phát hành cổ phiếu ESOP. Năm 2021, công ty phát hành thành công 7,5 triệu cổ phiếu ESOP; năm 2022 phát hành 10 triệu cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm