TS. Nguyễn Trí Hiếu

09:25, 01/02/2022

Một điểm đáng lưu ý lần này, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chi 350.000 tỷ đồng không chỉ cho đầu tư công, thuế, ngân hàng… mà còn chú trọng chi phí chính sách đầu tư phát triển, an sinh xã hội lên tới 176.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia