tuyến vành đai 4 - vùng Thủ Đô

17:27, 07/08/2022

Để kịp khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô vào tháng 6/2024, tiến độ giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia